Oferta & cennik

Oferujemy Państwu tłumaczenia pisemne oraz ustne w kombinacji językowej polski-niemiecki oraz niemiecki-polski. Specjalizujmy się w dziedzinie tłumaczeń tekstów urzędowych, sporządzanych przede wszystkim dla klientów indywidualnych, a także kancelarii notarialnych i adwokackich oraz urzędów.

Dzięki wykształceniu filologicznemy – obejmującemu językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki polityczne oraz historię – chętnie podejmujemy się również tłumaczenia tekstów ogólnojęzykowych, które wymagają więcej kreatywności oraz zdolności translatorskich.

Oferujemy tłumaczenia m.in. następujących tekstów:

  • akty
  • świadectwa oraz dyplomy
  • umowy
  • korespondencja sądowa oraz adwokacka
  • papiery samochodowe
  • teksty marketingowe
  • ogólna korespondencja firmowa
  • strony internetowe
  • prezentacje
  • katalogi produktów

Chętnie dostosowujemy terminologię tłumaczonych tekstów do nomenklatury stosowanej w Państwa firmie, która najlepiej oddaję specyfikę Państwa przedsiębiorstwa.

Ceny tłumaczeń odpowiadają ich jakości i uzależnione są od stopnia trudności, objętości, terminiu przedłożenia tłumaczenia oraz jego rodzaju.

Tłumaczenia pisemne wyceniane są tradycyjnie w oparciu o cenę wiersza normatywnego. Wiersz normatywny składa się z 55 znaków, łącznie ze spacjami. Ilość wierszy ustalona zostaje na podstawie tekstu docelowego.

W przypadku dokumentów standardowych (np. akt urodzenia, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa) stosujemy stawki ryczałtowe. Mogą one zostać również wynegocjonowane w przypadku pozostałych rodzajów tekstów.

Zarówno w cenie wiersza normatywnego, jak i cenie ryczałtowej zawarta jest już opłata za poświadczenie tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne wyceniane są według stawki godzinnej (1 do 4 godzin) lub według stawki dziennej (od 4 godzin). Koszty podróży oraz zakwaterowania ponosi zleceniodawca.

Stałym klientom udzielamy także specjalne zniżki w podziękowaniu za długoterminową współpracę.

W przypadku dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do nawiązania kontaktu i przesłania zapytania ofertowego. Najszybciej jak będzie to możliwe otrzymają Państwo od nas indywidualnie dopasowaną do Państwa zlecenia ofertę cenową.