Podstawą wszelkich procesów tłumaczeniowych jest kompetencja. Składają się na nią odpowiednie wykształcenie, wiedza oraz doświadczenie.

Teksty specjalistyczne posiadają nie tylko specyficzne słownictwo, lecz wyróżniają się także przez osobliwe cechy stylistyczne. Uwzględnienie ich polepsza ogólne zrozumienie tekstu i jest znacznym wyznacznikiem sukcesu, w szczególności w odniesieniu to tekstów marketingowych. Wyzwanie polega w tym przypadku na przekładzie nie tylko słowa w słowo, ale jednocześnie na uwzględnieniu mentalności. Dlatego tłumacz jest nie tylko pośrednikiem językowym, ale jednocześnie kulturowym. Przekaz zakodowany w tekście znajduje się w centrum tłumaczenia i powinien zostać zaadaptowany z uwzględnieniem kontekstu językowego, branżowego oraz kulturowego.

Zdobyte znajomości językowe uzupełniliśmy o określoną wiedzę fachową, by móc wybrać spośród licznych pojęć wyrażenie trafne treściowo i sporządzić adekwatny oraz precyzyjny przekład.

Terminowe wykonanie zleceń jest naszym priorytetem. Z naszymi zleceniodawcami zawsze ustalamy datę przedłożenia tłumaczenia z dbałością zarówno o jakość usługi, jak i interes klienta. Realistycznie szacujemy nakład czasu konieczny do wykonania dobrego przekładu. Opracowanie tekstu obejmuje tłumaczenie, rzetelne wyszukanie informacji oraz ewentualne wdrożenie w daną dziedzinę tematyczną, jak i sczytywanie tekstu.

W odniesieniu do tłumaczeń ustnych przywiązujemy dużą wagę do stawienia się w miejscu wykonania zlecenia odpowiednio wcześnie, by móc zapoznać się z uwarunkowaniami miejscowymi, czy technicznymi i rzetelnie przygotować się do pracy.

Naszym założeniem jest oferowanie zleceniodawcom usług najwyższej jakości, dlatego proces tłumaczeniowy zawsze dopełniony zostaje o dodatkową jego weryfikację (tzw. sczytywanie) przez wewnętrzego korektora (o ile klient nie zadysponował inaczej). Pozwala to na skontrolowanie tekstu pod względem ewentalnych niedoskonałości oraz wyeliminowanie potencjalnych nieścisłości.

W centrum korekty znajduje się ortografia i gramatyka. W zależności od stopnia trudności tekstu przeprowadzamy także weryfikację pod względem merytorycznym. W ten sposób zachowana zostaje zarówno poprawność gramatyczna, jak i zrozumiałość tłumaczenia dla grupy docelowej.

Dzięki kontaktowi osobistemu pozostajemy w ścisłej relacji z klientem, co umożliwia uwzględnienie indywidualnych życzeń oraz szybką reakcję na ewentualne zmiany zlecenia, a tym samym pozwala sprostać potrzebom naszych partnerów. Powierzone nam zlecenia sporządzamy osobiście, przez co minimalizujemy czas ich wykonania oraz koszty pośrednictwa. Dzięki temu gotowe tłumaczenia dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku pilności, za dopłatą, podejmujemy się także pracy w godzinach nocnych i w weekendy.

Świadczenie usług językowych jest nie tylko naszą pracą, lecz przede wszystkim pasją, dlatego do każdego zlecenia podchodzimy w pełni zmotywowani. Naszym celem jest przyczynienie się do sukcesu naszych zleceniodawców poprzez rzetelne wykonanie projektu tłumaczeniowego.

Przykładamy dużą wagę do etyki zawodowej, ochrony danych oraz dyskrecji. Tłumacz zobowiązany jest już na mocy prawa do zachowania w tajemnicy przekazanych mu danych i dokumentów. Wszystkie powierzone nam informacje traktujemy ściśle poufanie i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Klarowna struktura organizacyjna naszego biura tłumaczeń stoi na straży przejrzystości procesów i obchodzenia się z Państwa danymi. Na życzenie podpisujemy porozumienie o zachowaniu poufności.